Den Nya Europeiska Standarden EN 17141 – Biocontamination Control

What happens when I order?

Download Course Description (PDF)

Price: 2 490 SEK excl. VAT

Duration: ca 2 tim

Price: 11 205 SEK excl. VAT

Duration: ca 2 tim

Save: 1 245 SEK excl. VAT

Renrumskurs Online

"Den Nya Europeiska Standarden EN 17141 – Biocontamination Control" är en specialkurs Online som genomförs direkt i webbläsaren och ger ett personligt  kursintyg som går att ladda ner efter avslutad och godkänd kurs.

Kursmaterial ingår med slides (PDF-fil för nedladdning) som fungerar som stöd under kursen.

Syfte

Kursens syfte är att ge en grundläggande introduktion till denna nya standard om mikrobiologisk styrning och kontroll, "EN 17141". I kursen går vi genom standardens syfte, vilka verksamheter som har glädje av den samt alla de stora och mer allmängiltiga delarna av standarden.

Målgrupp

Denna specialkurs är avsedd för personal inom läkemedels- och medical device-industrin, hälso- och sjukvård samt livsmedelsverksamheter som arbetar med mikrobiologisk renhet och hygien. 

Innehåll

Kursen består av 6 delmoment med kontrollfrågor efter varje delmoment. Kursen startar med en introduktion av standarden, branscher som berörs, därefter uppbyggnaden av standarden tillsammans med ord, uttryck och definitioner. Sedan går vi vidare till mikrobiologisk styrning och kontroll. Till sist går vi igenom de annex som berör de olika industrierna, samt RMM och AMMs.

Kursens längd

Kursens beräknade längd är ca 2 timmar, med föreläsningsdelar på sammanlagt 80 minuter, kontrollfrågor efter varje delmoment, samt en kort utvärdering i slutet

Specialkurs - vad innebär det?

Våra nya Specialkurser är uppbyggda på samma sätt som våra vanliga kurser fast med skillnaden: 

 • Efterfrågat (aktuellt) ämne
 • Kan endast beställas under en begränsad tid
 • Spelas in likt ett webinar av Matts Ramstorp 

Språk

Kursen hålls på svenska men mestadels av slidesen är på engelska för att undvika missförstånd gällande uttryck i standarden.

Betalning och Giltighet

Ni betalar kurslicenserna (en kurslicens per kursdeltagare och kurs) med kort Visa/MasterCard med Verified by Visa/MasterCard SecureCode), och ni får tillgång till kursen direkt efter godkänd betalning. Därefter kan ni tilldela kurslicenserna (inom 90 dagar), och kursdeltagaren kan genomföra kursen (inom 90 dagar efter tilldelning) när det passar er. Kurserna säljs uteslutande till juridiska personer - Se våra Terms and conditions, samt våra Frågor och svar för mer information. 

För beställning mot faktura

Kontakta oss på sales@mcleaned.com för mer information.

 

Tillbaka till kurslistan

Watch a clip from the course

Download specifications (PDF)

Course Content

1. Introduktion
 • Standarder och normer
 • Läkemedel and bioläkemedel
 • Medical device
 • Hälso-och sjukvård
 • Livsmedel

17min

2. Uppbyggnad av standarden samt ord och uttryck

 • Förord, introduktion och syfte med standarden
 • Ord, uttryck och definitioner

13min

3. Hur kan vi skapa mikrobiologisk styrning och kontroll?

 • Kontroll och styrsystem
 • Föroreningar – Källor och spridningsvägar
 • Riskbedömning
 • Upprättande av monitoreringsplan
 • Mätplatser och mätfrekvenser – Action och alter levels
 • System för dokumentation

16min

4. Hur visar vi att vi har mikrobiologisk styrning och kontroll?

 • Trendning
 • Verifiering av kontrollsystem

9min

5. Annex A och B

 • Läkemedel och medical device

11min

6. Annex C, D, E och F

 • Hälso- och sjukvård samt livsmedel
 • Agarbaserade mätmetoder
 • Rapid methods – RMM och AMMs

14min