Courses

Displaying 1-10 / 11 Results

prod01

Nya Annex 1 (2022)

"Nya Annex 1 (2022)" är vår nya Specialkurs Online som går igenom det viktigaste i nya Annex 1 som kom i augusti 2022. Kursen genomförs direkt i webbläsaren när det passar respektive kursdeltagare och ger ett personligt kursintyg.

View details

prod1

Den Nya Europeiska Standarden EN 17141 – Biocontamination Control

"Den Nya Europeiska Standarden EN 17141 – Biocontamination Control" är en specialkurs Online som genomförs direkt i webbläsaren och ger ett personligt kursintyg som går att ladda ner efter avslutad och godkänd kurs.

View details

prod1

Introduction to Cleanroom Technology

A training course that provides an introduction to Cleanroom Technology: Contaminants, Cleanrooms, Standards, Cleaning and Disinfection, Cleanroom Garments and the Impact of Humans

View details

prod01

Renrumsteknik - En introduktion

En kurs som ger en grundläggande introduktion till renrumsteknikens alla huvuddelar - Föroreningar, Renrum, Standarder och normer, Rengöring och desinfektion, Renrumskläder samt Människans roll

View details

Prod01

Practical GMP in Cleanrooms ‐ Level 1

A course that provides a basic practical knowledge of GMP and how cleanrooms are used within GMP operations

View details

prod01

Praktisk GMP vid renrumsarbete - Nivå 1

En kurs som ger en grundläggande praktiskt inriktad kunskap om GMP samt hur renrum används inom GMP-styrda verksamheter

View details

prod01

Praktisk GMP vid renrumsarbete - Nivå 2

En kurs avsedd för personal med tidigare erfarenhet av renrum och renrumsarbete inom GMP verksamheter, samt som uppföljningskurs till ”Praktisk GMP vid renrumsarbete - Nivå 1”.

View details

Mikrobiologi för icke-mikrobiologer - Steg 1

Mikrobiologi för icke-mikrobiologer - Steg 1

En mikrobiologikurs, utifrån perspektivet renhet och hygien, som ger en grundläggande kunskap om den mikrobiologiska världen – för alla som har kontakt med mikrobiologi i sin verksamhet.

View details

prod01

Rengöring och desinfektion av renrum - Del 1

Renrumskursen "Rengöring och desinfektion av renrum - Del 1" är avsedd att användas för att trygga att all renrumspersonal får nödvändig teoretisk kunskap om hur man ska arbeta med rengöring och desinfektion av renrum.

View details

prod1

Grundläggande renrumskunskap för besökare och extern personal - Läkemedel

En kort grundläggande renrumskurs som säkrar externa personers kunskap samt förståelse av regler och instruktioner i samband med renrumsbesök, för att på så sätt minimera eventuella risker med besöken

View details