Mikrobiologi för icke-mikrobiologer - Steg 1

What happens when I order?

Download Course Description (PDF)

Price: 1 590 SEK excl. VAT

Duration: Ca 85 min

Price: 7 155 SEK excl. VAT

Duration: Ca 85 min

Save: 795 SEK excl. VAT

Renrumskurs Online

Mikrobiologi för icke-mikrobiologer - Steg 1 är en kurs Online som genomförs direkt i webbläsaren och ger ett personligt kursintyg som går att ladda ner efter avslutad och godkänd kurs.

Kursmaterial ingår med slides och ordlista (PDF-fil för nedladdning) som fungerar som stöd under kursen.

Syfte

Kursen syfte är att, utifrån perspektivet renhet och hygien, ge en grundläggande inblick i den mikrobiologiska världen på ett enkelt och pedagogiskt sätt, samt ge kunskap om mikrobiologiska begrepp och uttryck.

Målgrupp

Mikrobiologi för icke-mikrobiologer är avsedd för alla som saknar formell kompetens inom ämnesområdet mikrobiologi, och som trots detta, på ett eller annat sätt, kommer i kontakt med mikrobiologiska begrepp och uttryck. Exempelvis operatörer, arbetsledare, laboratoriepersonal, underhållspersonal, samt alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med mikrobiologi.

Innehåll

Kursen består av 5 delmoment med kontrollfrågor efter varje delmoment. Kursen startar med en kort historisk genomgång, följt av en introduktion om cellen. Det tredje delmomentet ägnas åt de olika mikroorganismerna, vilka de är, var de förekommer och vad de har för behov. I de två sista delmomenten tar vi upp mikroorganismernas förökning samt deras metabolism och behov av tillgång, alternativt frånvaro, av syre.

Kursens längd

Kursens beräknade längd är ca 1 timme och 25 minuter, med föreläsningsdelar på sammanlagt 62 minuter, kontrollfrågor efter varje delmoment samt en kort utvärdering

Betalning och Giltighet

Ni betalar kurslicenserna (en kurslicens per kursdeltagare och kurs) med kort Visa/MasterCard med Verified by Visa/MasterCard SecureCode), och ni får tillgång till kursen direkt efter godkänd betalning. Därefter kan ni tilldela kurslicenserna (inom 90 dagar), och kursdeltagaren kan genomföra kursen (inom 90 dagar efter tilldelning) när det passar er. Kurserna säljs uteslutande till juridiska personer - Se våra Terms and conditions, samt våra Frågor och svar för mer information. Kurserna säljs uteslutande till juridiska personer - Se våra Terms and conditions, samt våra Frågor och svar för mer information.

För beställning mot faktura

Kontakta oss på sales@mcleaned.com för mer information.

Kompletterande kurs

Komplettera gärna med vår kurs "Rengöring och desinfektion av renrum - Del 1", där vi fördjupar oss i de teoretiska delarna av rengöring och desinfektion. Läs mer om kursen här

 

Tillbaka till kurslistan

Watch a clip from the course

Download specifications (PDF)

Course Content

 

1. Introduktion och historik

 • Historik
 • Mikroorganismernas plats i biologin

11min

2. Cellen

 • Den minsta biologiska enheten
 • Cellens uppbyggnad
 • Icke-vetenskaplig indelning

10min

3. Mikroorganismerna

 • Generella karakteristiska drag
 • Bakterier
 • Svampar
 • Alger
 • Protozoer
 • Virus

18min

4. Reproduktion

 • Krav för reproduktion
 • Asexuell förökning
 • Begrepp: Desinfektion och Sterilisering

15min

5. Metabolism

 • Cellens innehåll
 • Näringsämnenas funktion
 • Heterotrofa organismer
 • Autotrofa organismer
 • Katabolism och Anabolism
 • Behov av syre
8min