Praktisk GMP vid renrumsarbete - Nivå 2

What happens when I order?

Download Course Description (PDF)

Price: 1 690 SEK excl. VAT

Duration: ca 80 min

Price: 7 605 SEK excl. VAT

Duration: ca 80 min

Save: 845 SEK excl. VAT

Renrumskurs Online

"Praktisk GMP vid renrumsarbete - Nivå 2" är en renrumskurs Online som genomförs direkt i webbläsaren och ger ett personligt kursintyg som går att ladda ner efter avslutad och godkänd kurs.

Kursmaterial ingår med slides och ordlista (PDF-fil för nedladdning) som fungerar som stöd under kursen.

Syfte

"Praktisk GMP vid renrumsarbete nivå 2" är avsedd att användas som en del av den årliga utbildningen för alla som arbetar med GMP och renrum. Kursens syfte är att ge en djupare kunskap om hur den Europeiska GMP:n (Good Manufacturing Practice) påverkar det praktiska arbetet i ett renrum under tillverkning av olika typer av sterila läkemedelsprodukter.

Målgrupp

Kursen är avsedd för personal med tidigare erfarenhet av renrum och renrumsarbete inom GMP verksamheter, eller som gått kursen ”Praktisk GMP vid renrumsarbete - Nivå 1”. Kursen riktar sig främst till operatörer, arbetsledare, rengöringspersonal, service- och underhållspersonal (samt personal som arbetar med provtagning).

Innehåll

Kursen består av 6 delmoment, med kontrollfrågor efter varje delmoment. Kursen utgår från Eudralex, Volym 4, Annex 1 och illustrerar läkemedelsproduktion utifrån ett renrumsperspektiv. Då renzoner är flitigt förekommande i dessa sammanhang ägnas även två av kursens delmoment åt dessa viktiga arbetsredskap.

Kursens längd

Kursens beräknade längd är ca 1 timme och 20 minuter, med föreläsningsdelar på sammanlagt 58 minuter, kontrollfrågor efter varje delmoment samt en kort utvärdering

Betalning och Giltighet

Ni betalar kurslicenserna (en kurslicens per kursdeltagare och kurs) med kort Visa/MasterCard med Verified by Visa/MasterCard SecureCode), och ni får tillgång till kursen direkt efter godkänd betalning. Därefter kan ni tilldela kurslicenserna (inom 90 dagar), och kursdeltagaren kan genomföra kursen (inom 90 dagar efter tilldelning) när det passar er. Kurserna säljs uteslutande till juridiska personer - Se våra Terms and conditions, samt våra Frågor och svar för mer information. Kurserna säljs uteslutande till juridiska personer - Se våra Terms and conditions, samt våra Frågor och svar för mer information.

För beställning mot faktura

Kontakta oss på sales@mcleaned.com för mer information.

Kompletterande kurs

Komplettera gärna med vår kurs "Rengöring och desinfektion av renrum - Del 1", där vi fördjupar oss i de teoretiska delarna av rengöring och desinfektion. Läs mer om kursen här

 

Tillbaka till kurslistan

Watch a clip from the course

Download specifications (PDF)

Course Content

 

1. Introduktion GMP-renrum

 • Vilka är de olika GMP-klasserna
  och vad skiljer dem åt?
 • Vad använder man de olika GMP-klasserna till?

9min

2. Eudralex, Volym 4, Annex 1

 • Partiklar och levande mikroorganismer i Annex 1
 • Koppling Annex 1 och renrumsstandarden
  ISO 14644 - 1
 • De mikrobiologiska renhetskraven enligt Annex 1

11min

3. Slutsteriliserad produkt / Terminal sterilisering

 • Vad är Terminal sterilisering, samt användningsområden
 • Schematisk genomgång av Terminal sterilisering

7min

4. Aseptisk hantering

 • Vad är Aseptisk hantering, samt användningsområden
 • Schematisk genomgång av Aseptisk tillverkning

8min

5. Rena zoner

 • Varför finns rena zoner
 • Produktskyddande rena zoner
 • Personskyddande rena zoner
 • Isolatorer
 • RABS (Restricted Area Barrier System)
13min

6. Att arbeta i rena zoner

 • Bänkens funktion
 • Arbetsteknik i rena zoner
 • Att tänka på vid arbete med rena zoner

 

10min