Courses

Displaying 1-10 / 12 Results

prod01

Nya Annex 1 (2022)

"Nya Annex 1 (2022)" är vår nya Specialkurs Online som går igenom det viktigaste i nya Annex 1 som kom i augusti 2022. Kursen genomförs direkt i webbläsaren när det passar respektive kursdeltagare och ger ett personligt kursintyg.

View details

prod1

Den Nya Europeiska Standarden EN 17141 – Biocontamination Control

"Den Nya Europeiska Standarden EN 17141 – Biocontamination Control" är en specialkurs Online som genomförs direkt i webbläsaren och ger ett personligt kursintyg som går att ladda ner efter avslutad och godkänd kurs.

View details

prod1

Introduction to Cleanroom Technology

A training course that provides an introduction to Cleanroom Technology: Contaminants, Cleanrooms, Standards, Cleaning and Disinfection, Cleanroom Garments and the Impact of Humans

View details

prod01

Renrumsteknik - En introduktion

En kurs som ger en grundläggande introduktion till renrumsteknikens alla huvuddelar - Föroreningar, Renrum, Standarder och normer, Rengöring och desinfektion, Renrumskläder samt Människans roll

View details

Prod01

Practical GMP in Cleanrooms ‐ Level 1

A course that provides a basic practical knowledge of GMP and how cleanrooms are used within GMP operations

View details

prod01

Praktisk GMP vid renrumsarbete - Nivå 1

En kurs som ger en grundläggande praktiskt inriktad kunskap om GMP samt hur renrum används inom GMP-styrda verksamheter

View details

prod01

Praktisk GMP vid renrumsarbete - Nivå 2

En kurs avsedd för personal med tidigare erfarenhet av renrum och renrumsarbete inom GMP verksamheter, samt som uppföljningskurs till ”Praktisk GMP vid renrumsarbete - Nivå 1”.

View details

Mikrobiologi för icke-mikrobiologer - Steg 1

Mikrobiologi för icke-mikrobiologer - Steg 1

En mikrobiologikurs, utifrån perspektivet renhet och hygien, som ger en grundläggande kunskap om den mikrobiologiska världen – för alla som har kontakt med mikrobiologi i sin verksamhet.

View details

prod01

Mikrobiologi för icke-mikrobiologer - Steg 2

Mikrobiologi för icke-mikrobiologer - Steg 2 är en direkt fortsättning på Mikrobiologi för icke-mikrobiologer - Steg 1, som utifrån perspektivet renhet och hygien ger en grundläggande inblick i mikrobiologiska begrepp, uttryck samt namn.

View details

prod01

Rengöring och desinfektion av renrum - Del 1

Renrumskursen "Rengöring och desinfektion av renrum - Del 1" är avsedd att användas för att trygga att all renrumspersonal får nödvändig teoretisk kunskap om hur man ska arbeta med rengöring och desinfektion av renrum.

View details