Courses

Displaying 11-11 / 11 Results

prod01

Grundläggande renrumskunskap för besökare och extern personal - Medical Device

En kort grundläggande renrumskurs som säkrar externa personers kunskap samt förståelse av regler och instruktioner i samband med renrumsbesök, för att på så sätt minimera eventuella risker med besöken

View details